Συνοπτική Βιβλιογραφία

 1. W.K.C. Guthrie, Σωκράτης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1990
 2. Χρ. Ζαλοκώστα, Σωκράτης, ο προφήτης της αρχαιότητας, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 1973 
 3. Επίκτητου, Άπαντα, Διατριβαί Α, Β, Γ, Δ, Εκδ. Κάκτος, Αθήνα, 1994
 4. Επίκτητου, Εγχειρίδιον, μετ. Α.Καμπάνη, Εκδ. Φέξη, Αθήνα
 5. Μ. Αυρηλίου, Εις Εαυτόν, Εκδ. Αναγνωστίδης, Αθήνα
 6. Jean Brun, Ο Στωικισμός σειρά Que Sais-je? No 67, Εκδ. Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1965
 7. D. N. Blekeley, Η στωική θεραπεία περί παθών,"Ελληνιστική Φιλοσοφία", επιμ. Καθ. Βουδούρης, Αθήνα, 1994
 8. A. A. Long, Ελληνιστική Φιλοσοφία, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1997
 9. Jean-Baptiste Gourinat, Οι Στωικοί για τη ψυχή, Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα
 10. Α. Ανδριανόπουλου, Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι, Εκδ. Alvin Retman Hellas, Αθήνα
 11. Κ.Θ. Παπαλεξάνδρου, Συνοπτική Ιστορία της Φιλοσοφίας, Αθήνα, 1970
 12. Ζαν Βαλ, Εισαγωγή στον Υπαρξισμό, Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα, 1971
 13. Ζακ Μονό, Η τύχη και η αναγκαιότητα, εκδ. Ράππα, Αθήνα 1971
 14. Πιερ-Πωλ Γκρασσέ, Εσύ ο μικρούλης Θεός, Εκδ. ΡΑΠΠΑ, Αθήνα, 1971
 15. Β. Φάρρινγκτον, Η Επιστήμη στην αρχαία Ελλάδα, Εκδ. Κάλβος, Αθήνα, 1969
 16. Π. Ουσπένσκυ, 5 διαλέξεις πάνω στη νέα ψυχολογία, Εκδ. Πύρινος Κόσμος, Αθήνα, 1972
 17. Π. Ουσπένσκυ, Το πρόβλημα του τετάρτου, Εκδ. Πύρινος κόσμος, Αθήνα, 1988
 18. N. Wiener, Θεός και Μηχανή, Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 1972
 19. Κ. Γιουνγκ, Η ολοκλήρωση της προσωπικότητας, Αθήνα, 1972
 20. Α. ΄Αντλερ, Ανθρωπογνωσία, Εκδ. Μπουκουμάνη, Αθήνα, 1974
 21. Ε. Φρομ, Να έχεις ή να είσαι, Εκδ. Μπουκουμάνη, Αθήνα
 22. Ε. Φρομ, Ο φόβος μπροστά στην ελευθερία, Εκδ. Μπουκουμάνη, Αθήνα, 1971
 23. Ε. Φρομ, Η υγιής κοινωνία, Εκδ. Μπουκουμάνη, Αθήνα, 1973
 24. Ε. Φρομ, Η Τέχνη της Αγάπης, Εκδ. Ρούγκα, Αθήνα
 25. Ε. Φρομ, Ο άνθρωπος για τον εαυτό του, Εκδ. Μπουκουμάνη, Αθήνα, 1974
 26. K. Horney, Ο νευρωτικός άνθρωπος της εποχής μας, Εκδ. Επίκουρος, Αθήνα, 1975
 27. K. Horney, Αυτοανάλυση, Εκδ. Καραβία, Αθήνα
 28. K. Horney, Οι συγκρούσεις του εσωτερικού μας κόσμου, Εκδ. Α. Καραβίας, Αθήνα
 29. V. Frankl, Αναζητώντας νόημα ζωής και ελευθερίας, Αθήνα, 1972
 30. V. Frankl, Ο Θεός του ασυνειδήτου, Εκδ. Ταμασσός, Αθήνα, 1981
 31. Ρ. Μαίη, Η έρευνα του ανθρώπου για τον εαυτό του, Εκδ. Κονιδάρη, Αθήνα, 1981
 32. Ρ. Μαίη, Υπαρξιακή Ψυχολογία, Εκδ. Επίκουρος, Αθήνα, 1980
 33. Ρ. Γρήνγουωλντ, Ανακαλύψτε τον αληθινό εαυτό σας, Εκδ. Κονιδάρη, Αθήνα, 1980
 34. Α. Μάσλοου, Η Ψυχολογία της ύπαρξης, Εκδ. Δίοδος, Αθήνα
 35. Ρ. Λαινγκ, Διχασμένος Εαυτός, Εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα, 1977
 36. Κ. Λόρεντζ, Τα 8 θανάσιμα αμαρτήματα του πολιτισμού μας, Εκδ. Γλάρος, Αθήνα, 1974
 37. Π. Βατζλάβικ, Η γλώσσα της αλλαγής, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1986
 38. Γ. Ντύερ, Οι περιοχές των σφαλμάτων σας, Εκδ. Γλάρος, Αθήνα, 1981
 39. Α. Καλαντζή-Αζίζι, αυτογνωσία, αυτοανάλυση και αυτοέλεγχος, Αθήνα, 1992
 40. Ρ. Γ. Ουάιλντ, Εισαγωγή στην πρακτική ψυχολογία, Εκδ. Θυμάρι, Αθήνα, 1982
 41. G. Kranzler, Μπορείς να αλλάξεις αυτό που νοιώθεις, Αθήνα, 1982
 42. Τζων Κέννεντυ, Η ισχυρή θέληση, Εκδ. Θυμάρι, Αθήνα, 1982
 43. Α. Νάσιουτζικ, Οι Ρίζες,βιολογική εξέλιξη και μύθος, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1972
 44. Α. Νάσιουτζικ, Φυσική και Άνθρωπος, Έκδοση Ιωλκού, Αθήνα 1969
 45. Werner Heisenberg, φυσική και φιλοσοφία, μτφρ. Δ. Κούρτοβικ, Εκδ. Κάλβος, Αθήνα 1971
 46. I. Prigogine - I. Stengers,Τάξη μέσα από το χάος, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1986
 47. I. Prigogine, Το τέλος της βεβαιότητας, (χρόνος, χάος, νόμοι της φύσης), 2η έκδοση. Εκδ. Κάτοπτρο, Αθήνα 1997-2003
 48. Μ. Μαλικιώση-Λοίζου, Συμβουλευτική Ψυχολογία, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1993
 49. Michel Josien, Γ. Βαγιάτη, Μ. Γιαννουλέα, Η Επικοινωνία μέσα και έξω από τον εργασιακό χώρο, Επιμ. Ν. Δέγλερης, Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1995
 50. Γ. Ρίζου, Εισαγωγή στη ψυχολογία του ενιαίου ανθρώπου, Αθήνα, 1997 (εξαντλημένο)
 51. Ε. Παπαδάκη-Μιχαηλίδη, Η σιωπηλή γλώσσα των συναισθημάτων,Εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998
 52. Ανν Μπωντάρ, Σωκράτης και Ιησούς, Εκδ. Φιλίστωρ, Αθήνα 2001
 53. Γ. Ρίζου, Εισαγωγή στη φιλοσοφική ψυχολογία και ψυχοθεραπεία, Αθήνα 2002 (εξαντλημένο)
 54. Luce Irigaray, ο δρόμος της αγάπης, Εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2002
 55. John Mc Leon, Εισαγωγή στη Συμβουλευτική, Εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2003
 56. D. Chopra, Κβαντική θεραπεία, Εκδ. Aquarius, Αθήνα, 1991
 57. Φώτη Αναγνωστόπουλου, Δ. Παπαδάτου, Ψυχολογική προσέγγιση ατόμων με καρκίνο, Εκδ. Φλόγα, Αθήνα 1986
 58. Lou Marinoff, Πλάτων όχι Πρόζακ, Εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2002
 59. Lou Marinoff, Τα μεγάλα ερωτήματα, (Πώς η φιλοσοφία μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας), Εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 2004
 60. Irving D. Yalom, Όταν έκλαψε ο Νίτσε, Εκδ. ΑΓΡΑ, Αθήνα 2000
 61. IrvingD. Yalom, Στο ντιβάνι, Εκδ. ΑΓΡΑ, Αθήνα 2002
 62. Irving D. Yalom, Θρησκεία και Ψυχιατρική, Εκδ. ΑΓΡΑ, Αθήνα 2003
 63. Irving D. Yalom, Το δώρο της ψυχοθεραπείας, Εκδ. ΑΓΡΑ, Αθήνα 2004
 64. Irving D. Yalom, Η θεραπεία του Σοπενάουερ, Εκδ. ΑΓΡΑ, Αθήνα 2005
 65. Irving D. Yalom, Στον κήπο του Επίκουρου, Εκδ. ΑΓΡΑ, Αθήνα 2008
 66. Ι. Γ. Δελλής, φιλοσοφική συμβουλευτική, Εκδ. Τυπωθήτω Γ. Δαρδανός, Αθήνα 2005
 67. Ντρουά Πολ Ροζέ, φιλοσοφία για όλους, Εκδ. Ψυχογιός, Αθήνα 2006
 68. Marie de Hennezel, Ο μύχιος θάνατος, Εκδ. ΚΟΑΝ/Συνεργιε, Αθήνα 2007
 69. Μάθιου Άλπερ, Ο Θεός στον Εγκέφαλο, Εκδ. ΑΒΓΟ, Αθήνα 2007
 70. Richard Dawkins, Η περί Θεού αυταπάτη, Εκδ. κάτοπτρο, Αθήνα 2007
 71. Άλλαίν ντε Μποττόν, Η παρηγοριά της φιλοσοφίας, Εκδ. Πατάκη, 2009
 72. Άλλαν Πέρσυ, Νίτσε: 99 Μαθήματα καθημερινής φιλοσοφίας, Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2011
 73. Χόρχε Μπουκάϊ, Ο δρόμος της ευτυχίας, Εκδ. OPERA, Αθήνα 2011
 74. Daniel Goleman, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Εκδ. Πεδίο, Αθήνα 2011
 75. Ludwig Edelstein, Ο Στωικός Σοφός (το αληθινό νόημα του Στωικισμού), Εκδ. Θύραθεν, Θεσ/νίκη 2002
 76. Χριστ. Κούρφαλη, Η Στωική Τέχνη του Βίου, (διδακτορική διατριβή), Εκδ. ΘΥΡΑΘΕΝ, Θεσσαλονίκη 2013
 77. Lynne Mc Taggart, ΤΟ ΠΕΔΙΟ, η Αναζήτηση της μυστικής δύναμης του σύμπαντος, Εκδότης: ΜΠΟΛΕΡΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, Αθήνα 2013
 78. Erwin Schrodinger, Τι είναι η ζωή, (Νους και Ύλη), εκδόσεις ΡΟΠΗ, Θεσσαλονίκη 2015
 79. Μηνάς Καφάτος, Βιώνοντας τη ζωντανή παρουσία, Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα 2017
 80. Γ. Ρίζος, Ίδε ο άνθρωπος (η τέχνη του ζην). Ελληνική Εταιρεία Φιλοσοφικής Ψυχολογίας και Ψ/θεραπείας, Αθήνα 2021
 81. ΗΘΙΚΗ, ο εξ αντικειμένου δείκτης ποιότητας ζωής και εξέλιξης του ανθρώπου. Ε.Ε.Φ.Ψ.& Ψ/θ. Αθήνα 2022.  

Τηλ. Επικοινωνίας: 2107295688, κιν. 693 696 5005

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.