Συμμετοχή σε Συνέδριο

(Μάιος 2010)

Η Ε.Ε.Φ.Ψ. & Ψ/θ συμμετείχε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας που οργάνωσε το Τμήμα Ψυχολογίας του Παν/μίου Κρήτης στο Ρέθυμνο στις 6-9 Μαίου 2010 με την εργασία: "Η Ψυχοθεραπευτική διαδικασία σε ομάδα όπως αυτή εφαρμόζεται από τη φιλοσοφική ψυχολογία και ψυχοθεραπεία".

__________